Puccini, ”O mio babbino caro” (Gianni Schicchi) – live aus Turku